W3 HOTEL

ติ่มซำ

ติ่มซำอาหารขึ้นชื่อในเมืองหาดใหญ่ ใครไปใครมาก็ต้องมาลิ้มลอง โดยมีร้านขึ้นชื่อมากมาย ให้ทุกท่านได้ลิ้มลองกัน
 
credit: wongnai.com