W3 HOTEL

ซาลาเปาทอด

มาหาดใหญ่อีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือร้านน้ำชา ซึ่งถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองหาดใหญ่ เมืองที่ไม่หลับไหล ซึ่งนอกเหนือจากน้ำชาในร้านแล้ว ยังมีซาลาเปาทอด หรือ โรตีไว้คอยให้นักชิมได้ลองลิ้มรสชาติอีกด้วย
 
credit: dooddot.com